Årsmöte

Årsmöte 2022
Datum och tid: 21 mars kl 18.00
Lokal: UKK, sal B.
Handlingar läggs upp under hand
Inbjudan
Dagordning
Förvaltningsberättelse 2021
Protokoll årsmöte 2022

Årsmöte 2021
Datum och tid: den 7 september kl. 18.00,
Lokal: Sal C,  Uppsala konsert och kongress.
Årsredovisning för räkenskapsår 2020.
Kallelse Årsmöte MHV 2021
Dagordning årsmöte MHV 2021

Protokoll Årsmöte MHV 2021

Årsmöte 2020
Datum och tid: tisdagen den 22 september kl. 18.00 via Zoom

Inbjudan 2020 
Dagordning 2020
Förvaltningsberättelse 2019
Protokoll årsmöte 2020