Medlem

Musikens Hus Vänner – MHV – är en ideell, opolitisk förening som har bidragit till att Uppsala idag har ett modernt konserthus. Under mer än 20 år drev föreningen på för att Uppsala skulle bygga ett konserthus – ett hus med musik för alla.

Vad gör Musikens Hus Vänner idag? – arbetar för utveckling av verksamheten i Uppsala Konsert & Kongress – UKK – delar ut musikstipendier och stödjer framför allt unga musiker från Uppsala – stödjer verksamheten i UKK genom att reducera hyreskostnader för musikframträdanden.

Medlemsförmåner MHV och rabatterade evenemang
Medlemmar i Musikens Hus Vänner får rabatt på ett antal konserter som Uppsala Konsert & Kongress AB arrangerar.  Programmet hittar du här.
Du blir också inbjuden att delta i MHV:s egna program i anslutning till årsmöten och stipendieutdelningar

Så här blir du medlem
Medlem blir du genom att skicka en e-post till: info@musikenshusuppsala.com med dina kontaktuppgifter: namn, e-post och telefonnummer. Betala in 200 kr till pg 44 34 404-2. Är du yngre än 25 år betalar du 50 kr.