Stipendier/bidrag

Stipendier
Sök stipendium för 2022 HÄR. Din ansökan ska var oss tillhanda senast den 12 september.

Stipendier 2002-2018

Bidrag
Det är möjligt för musikutövare i Uppsala att ansöka om hyresbidrag för konsertsal på UKK. Två gånger per år, vår och höst, hanterar styrelsen bidragsansökningar för detta ändamål. Ansökan skickas med e-post till info@musikenshusuppsala.com