Stipendier/bidrag

Stipendier
Sök stipendium för 2024. Din ansökan ska var oss tillhanda senast den 13 september. Utdelning av stipendium sker tisdagen den 26 november kl. 19.00 i Uppsala Konsert och Kongress (UKK) sal B.
Gör så här:
Ladda ner blanketten MHV stipendieansökan 2024 och fyll i uppgifterna. Sänd blanketten som bilaga till info@musikenshusuppsala.com

Tidigare stipendier 2002-2023

Bidrag
Det är möjligt för musikutövare i Uppsala att ansöka om hyresbidrag för konsertsal på UKK. Två gånger per år, vår och höst, hanterar styrelsen bidragsansökningar för detta ändamål.
Gör så här:
Ladda ner blanketten och fyll uppgifterna. Sänd blanketten som bilaga till info@musikenshusuppsala.com
Sök hyresbidrag HÄR.

Har du frågor? Sänd e-post till info@musikenshusuppsala.com