Kontakt

Styrelsen för Musikens Hus Vänner


Gunnar Birgegård ordförande
gunnar.birgegard@medsci.uu.se

Monica Rilvén, kassör
monica.rilven@gmail.com

Katarina Reineck

Katarina Reineck ledamot
katarinareineck1@gmail.comAndreas Kreuger, sekreterare
andreas.kreuger@gmail.com

Bodil Larsson Frånlund ledamot
bodil@franlund.com

Lotta Wall ledamot
lotta.wall@telia.com

Monica Alwinder Gustafson ledamot
monica.alwinder.g@gmail.com

Musikens Hus Vänner MHV
Kontakt och fakturor:
info@musikenshusuppsala.com

Foto: Margareta Jonth