Stipendier/bidrag

Stipendier
Din ansökan ska var oss tillhanda senast den x september (ej fastställt för 2023).
Gör så här:
Ladda ner blanketten och fyll i uppgifterna. Sänd blanketten som bilaga till info@musikenshusuppsala.com
Sök stipendium för 2023 HÄR.

Tiigare stipendier 2002-2022

Bidrag
Det är möjligt för musikutövare i Uppsala att ansöka om hyresbidrag för konsertsal på UKK. Två gånger per år, vår och höst, hanterar styrelsen bidragsansökningar för detta ändamål.
Gör så här:
Ladda ner blanketten och fyll uppgifterna. Sänd blanketten som bilaga till info@musikenshusuppsala.com
Sök hyresbidrag HÄR.

Har du frågor? Sänd e-post till info@musikenshusuppsala.com