Medlem

Medlemsförmåner MHV
Medlemmar i Musikens Hus Vänner får rabatt på ett antal konserter som Uppsala Konsert & Kongress AB arrangerar.  Dessa är särskilt markerade med en symbol i konsertprogrammet. Vidare får medlemmar rabatt på buffé som bokas i samband med biljettköp. Du blir också inbjuden att delta i MHV:s egna program i anslutning till årsmöten och stipendieutdelningar.

Medlem blir du genom att sätta in 200 kr på pg 44 34 404 – 2 eller bg 5424 – 0304. Om Du blir medlem i början av året, kan Du utnyttja förmånerna under hela året.

Årsmöte har hållits den 6 april 2017
Protokoll Årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse

Årsmöte 2016
Protokoll Årsmöte 2016
Verksamhetsberättelse samt resultat- & balans

Nyhetsarkiv
Vart tar kulturen och musiken vägen när Uppsala konsert & kongress nu söker ny vd? Debattinlägg UNT 28 november 2014.

Musiken får inte komma i andra hand – UNT 12 oktober 2014.
Konserthusets framtid? Debattartikel till UNT 2014-02-20