Medlem

Medlemsförmåner MHV
Medlemmar i Musikens Hus Vänner får rabatt på ett antal konserter som Uppsala Konsert & Kongress AB arrangerar.  Dessa är särskilt markerade med en symbol i konsertprogrammet, se rabatterade evenemang under Aktuellt.
Vidare får medlemmar rabatt på buffé som bokas i samband med biljettköp. Du blir också inbjuden att delta i MHV:s egna program i anslutning till årsmöten och stipendieutdelningar

Medlem blir du genom att sätta in 200 kr på pg 44 34 404 – 2 eller bg 5424 – 0304.