Musikens Hus Vänner i Uppsala

På gång

  • Medlemsmöte och årsmötet den 26 mars. Mer information kommer.

 

  • Carte Blanche, Trio X med hemliga gäster i samarbete med Musikens Hus Vänner. Restaurangen UKK 5 april klockan 16.

 

  • Glöm inte betala in din medlemsavgift för 2020 på 200 kr till pg 44 34 404-2 eller bg 5424-0304!

 

Den 4 december ägde årets andra medlemsmöte rum.

Jazzmusikern Ulf Johansson Werre, talade (och spelade) över ämnet
Hur går det egentligen till att improvisera?” på ett alldeles lysande och underhållande sätt. Ungefär 45 medlemmar deltog med frågor och livliga applåder.

Musikens hus vänners insändare i UNT

Läs insändaren här