Välkommen till Musikens Hus Vänner i Uppsala

Musikens Hus Vänner – MHV – är en ideell, opolitisk förening som har bidragit till att Uppsala idag har ett modernt konserthus. Under mer än 20 år drev föreningen på för att Uppsala skulle bygga ett konserthus – ett hus med musik för alla.

Vad gör Musikens Hus Vänner idag? – arbetar för utveckling av verksamheten i Uppsala Konsert & Kongress – UKK – delar ut musikstipendier och stödjer framför allt unga musiker från Uppsala – stödjer verksamheten i UKK genom att reducera hyreskostnader för musikframträdanden.

Välkommen som medlem! Bli medlem genom att sätta in 200 kr på pg 443 44 04 – 2.
Är du yngre än 25 år betalar du 50 kr. Som medlem får du rabatt på många musikarrangemang i UKK. Som medlem stödjer Du också musikverksamheten i vår stad.