Välkommen till Musikens Hus Vänner i Uppsala

Musikens Hus Vänner är en ideell, opolitisk förening som har bidragit till att Uppsala idag har ett modernt konserthus. Under mer än 20 år drev föreningen på för att Uppsala skulle bygga ett konserthus – ett hus med musik för alla.

Vad gör Musikens Hus Vänner idag? – arbetar för utveckling av verksamheten i UKK – delar ut musikstipendier och stödjer framför allt unga musiker från Uppsala – stödjer verksamheten i UKK genom att reducera hyreskostnader för framför allt unga musikers framträdanden.

Välkommen som medlem! Bli medlem genom att sätta in 200 kr på pg 443 44 04 – 2. Som medlem får du rabatt på många musikarrangemang i Uppsala Konsert & Kongress. Som medlem stödjer Du också musikverksamheten i vår stad.