Kontakt

Styrelsen för Musikens Hus Vänner

Gunnar Birgegård ordförande
018-46 02 70
gunnar.birgegard@medsci.uu.se

Katarina Reineck vice ordförande
0793-328068
katarinareineck1@gmail.com

Andreas Kreuger sekreterare
018-30 41 14
andreas.kreuger@comhem.se

Kim Persson kassör
0722-001735
kim.persson@tele2.se

Monica Alwinder Gustafson ledamot
018-727 20 79
monica.alwinder@uppsala.se

Bodil Larsson Frånlund ledamot
0704-624932
bodil@franlund.com

Lotta Wall ledamot
070-797 28 08
lotta.wall@telia.com

Musikens Hus Vänner MHV
Grand Thornton, S:t Persgatan 10, Box 3053 750 03 Uppsala
info@musikenshusuppsala.com