Kontakt

Styrelsen för Musikens Hus Vänner

Gunnar Birgegård ordförande
018-46 02 70
gunnar.birgegard@medsci.uu.se

Katarina Reineck vice ordförande
katarinareineck1@gmail.com

Andreas Kreuger sekreterare
andreas.kreuger@comhem.se

Kim Persson kassör
kim.persson54@gmail.com

Monica Alwinder Gustafson ledamot
monica.alwinder@uppsala.se

Bodil Larsson Frånlund ledamot
bodil@franlund.com

Lotta Wall ledamot
lotta.wall@telia.com

Musikens Hus Vänner MHV
Kontakt och fakturor:
info@musikenshusuppsala.com