Musik

Rachmaninovs andra pianokonsert framfördes den 10 februari av en av Musikens hus vänners stipendiater 2019, Marcin Tjernbäck. Den transkriberade orkesterstämman framfördes av Andreas Kreuger.
Lokal: Missionskyrkan.

Carte Blanche våren 2021
Carte Blanche, Trio X med hemliga gäster i samarbete med Musikens Hus Vänner – streamade konserter den 18 april och den 16 maj. Läs HÄR.