Insändare

UNT, Musikens hus vänner

UNT Kultur 2/10 2019

Vilken är konserthusets huvuduppgift?

Musikens Hus Vänner vill påminna om det ursprungliga syftet med UKK. Vi välkomnar givetvis satsningar som breddar besöksprofilen men menar att UKK även fortsättningsvis bör ha den huvudinriktning som fanns från början och som var motivet för dess tillkomst, nämligen musiken. UKK bör fr.a. vara ett Musikens hus, och kan inte axla rollen som stadens allmänna kulturhus.

I Musikens Hus Vänner gläder vi oss åt flera nya satsningar på kvalitetsmusik under hösten. Troligen en respons från UKK-ledningens sida på diskussioner under våren angående det ganska begränsade utbudet av kvalitetsmusik för 2019 . Musikens Hus Vänner och andra förde med anledning av detta diskussioner med UKKs ledning om verksamhetens inriktning. 

Under senare år har vid sidan av utbudet av kvalitetsmusik också en rik flora av andra aktiviteter fått plats i det vällovliga syftet att locka många olika kategorier av publik. Detta är naturligtvis välkommet men har väckt farhågor om att musikens plats kan vara hotad. UKK har sedan starten skapat sig en plats i svenskt musikliv och en central plats i Uppsalas kulturliv. Framstående musiker har kunnat lockas hit, och gärna velat komma tillbaka, lockade av de goda förutsättningarna att utöva sin konst och det fina mottagandet från UKK och Uppsalapubliken. Uppsala Gitarrfestival är en internationellt uppmärksammad kvalitetssatsning som berikar konsertutbudet varje år, och Musik i Uppland med sina högklassiga ensembler är den självklara stommen i det klassiska utbudet. UKK har berikat Uppsala och är en institution vi kan vara stolta över.

När UKK invigdes 2007 var det med det uttalade syftet att äntligen få en ändamålsenlig konsertplats för den professionella musiken. Uppsala hade hamnat i nationellt bakvatten, medan betydligt mindre städer från norr till söder visat att man ansåg det som en viktig service till medborgarna och en viktig tillgång i ortens liv att ha ett konserthus. Den instans som styr verksamhetens inriktning är kommunstyrelsen via det kommunala bolaget Stadshus AB, som formellt äger UKK och som på kommunstyrelsens uppdrag formulerar det s.k. ägardirektivet. I detta formuleras målsättningen för verksamheten, och där har hela tiden både ’musik’ och ’kultur’ samsats. Det är dock värt att komma ihåg att detta under den första tiden snarast hade innebörden att musiken berikar stadens kultur. Den huvudsakliga avsikten var hela tiden att skapa en plats för den högkvalitativa musiken. På senare år har det diffusa uttrycket ’kultur’ allmänt fått en större tyngd i ägardirektivet. UKKs ledning har varit lyhörd för detta och uppenbarligen också för mer informella signaler i den riktningen. I praktiken har det inneburit att många arrangemang som kan rymmas i ett allmänt kulturbegrepp, men inte inom begreppet musik, konkurrerar om utrymmet i lokalerna liksom om personalens arbetsutrymme. Konsertsalarna i UKK är hårt uppbokade av kongresser, konserter och dessa andra arrangemang.

Musikens Hus Vänner vill påminna om det ursprungliga syftet med UKK. Vi välkomnar givetvis satsningar som breddar besöksprofilen men menar att UKK även fortsättningsvis bör ha den huvudinriktning som fanns från början och som var motivet för dess tillkomst. UKK bör fr.a. vara ett Musikens Hus, och kan inte axla rollen som stadens allmänna kulturhus – Uppsala har många kulturscener. Det bör också vara självklart att konserthuset i Uppsala liksom andra konserthus i landet har egen produktion av kvalitetsmusik med hjälp av musikproducent som även har kompetens inom den klassiska musiken. Därför behöver ägardirektivet göras tydligare så att UKKs ledning får det stöd som behövs från kommunledningen. Detta är nu särskilt viktigt inför rekrytering och tillsättning av en ny ledning för UKK.

Gunnar Birgegård, ordf.

För styrelsen, Musikens Hus Vänner

gunnar.birgegard@medsci.uu.se

Tel 0702 150989